תפריט הדיגיטאלי

התפריט הדיגיטאלי משמש בעצם להצגת כל הפריטים בפיצה קיים גם סל קניות, סל הקניות משמש לחישוב ההזמנה חשוב מאוד להבין שאי אפשר לרכוש התפריט הדיגיטאלי הוא להמחשה בלבד לרכישה יש להתקשר לפיצה עצמה !

לתפריט הדיגיטאלי